Privacy

Privacyverklaring

 
Algemeen

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, de Nederlandse Vegetariërsbond, hierna te noemen “de NVB”.

In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.

Inhoud

1. Waarom verzamelt de NVB gegevens?
2. Aan wie kan de NVB gegevens verstrekken?
3. Welke andere informatie/gegevens wordt verzameld?
4. Is De NVB verantwoordelijk voor andere websites?
5. Hoe worden de gegevens beschermd?
6. Welke rechten heeft u?
7. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
8. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

1. Waarom verzamelt de NVB gegevens?

Op bepaalde onderdelen van de website wordt gevraagd om uw (persoons)gegevens te verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres. Deze gegevens kunnen door ons gebruikt worden voor diverse doeleinden.

- De gegevens worden door ons gebruikt voor het doel zoals dat op de website staat. Bijvoorbeeld om mee te kunnen doen aan een actie of om uw vragen te kunnen beantwoorden.
- Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u per e-mail te benaderen met nieuws over de NVB producten en acties.
- Postcodes van degenen die een profiel hebben aangemaakt, worden gebruikt in de ‘postcodezoeker’ op de website. Op deze manier komt men te weten wie in zijn of haar regio zich ook op de website heeft aangemeld. Dit vergemakkelijk het organiseren van EaT Green Togethers.

2. Aan wie kan de NVB gegevens verstrekken?

Het komt voor dat wij aan derden een opdracht geven voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de (persoons)gegevens, die op onze websites of anderszins worden opgegeven. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden.

Verder zal de NVB uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

3. Welke andere informatie/gegevens wordt verzameld?

Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens uw bezoek aan de website bepaalde informatie te verzamelen, zoals de specifieke door u bezochte gedeelten van de website en de diensten die u op de website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze website en onze diensten beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften.

Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden.

U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van de website wel negatief beïnvloed kunnen worden.

Informatie over uw computer, zoals uw IP-adres, het type internet-browser en type operating system dat u gebruikt kan ook worden verzameld en aan uw gegevens worden gekoppeld.

4. Is de NVB verantwoordelijk voor andere websites?

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat de NVB verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

5. Hoe beschermt de NVB de gegevens?

De NVB draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Gebruik van Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een Webanalysedienst van Google. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies (kleine tekstbestanden) opgeslagen op uw computer en de analyse van het gebruik van de site die u toelaat. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verstuurd naar een server van Google in de VS en opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de site te evalueren, om een verslag over de activiteiten voor de startpagina van zijn website te verzamelen en meer met de website en het gebruik van internet gebruik aanverwante diensten. Google kan ook deze informatie aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of als derden die gegevens namens Google. Google zal niet koppelen uw IP-adres met andere gegevens van Google. U mag het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen in uw browser om te voorkomen dat wij u informeren, maar dat in dit geval mag u niet alle functies van deze website kan volledig gebruik maken van. Door het gebruik van onze site gaat u akkoord met de verwerking van gegevens over u bij Google, in de eerder beschreven wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

7. Welke rechten heeft u?

U heeft het recht de NVB te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt. De NVB zal op dit verzoek (schriftelijk) binnen vier weken reageren. De NVB kan hiervoor een kleine vergoeding vragen. Vervolgens kunt u de NVB verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of kunt u aangeven dat deze gegevens niet voor direct marketing doeleinden gebruikt mogen worden.

8. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

De NVB kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien wij bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zullen gaan verwerken en/of deze gegevens aan derden zullen verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring.

9. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van De NVB, kunt u contact opnemen met:

Nederlandse Vegetariërsbond (NVB)
Nieuwezijds Voorburgwal 153
1012 RK Amsterdam
Telefoon: 020-3300044
Fax: 020-4203737
E-mail: info@vegetariers.nl

Ten slotte
Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.